Αυγέρη Χριστίνα


Αριθμός μέλους:
687
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
75019 PARIS - Γαλλία
Υπηρεσίες:
Μετάφραση και διερμηνεία συνεδρίων (με διαπίστευση στα θεσμικά όργανα της ΕΕ).
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Ελληνικά-Γαλλικά Γαλλικά-Ελληνικά Αγγλικά-Γαλλικά Αγγλικά-Ελληνικά Ισπανικά-Ελληνικά Ισπανικά-Γαλλικά