Βεοπούλου Ερμιόνη


Αριθμός μέλους:
316
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
Γληνού 12, GR-54249, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Ε.Ε., νομικά, οικονομικά, χρηματοοικονομικά, τεχνικά
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Ελληνικά-Γαλλικά-Γερμανικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Γαλλικά-Ελληνικά Γερμανικά-Ελληνικά