Βηδενμάιερ Ανθή


Αριθμός μέλους:
311
Κοινωνικά δίκτυα:
2310 3191342310 319134
6944 2725716944 272571
2310 319134
Διεύθυνση:
Βενιζέλου 28, Πυλαία, GR-55535, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
τεχνολογία, οικονομία, δίκαιο, πολιτική
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Ελληνικά-Γερμανικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Γερμανικά-Ελληνικά Ελληνικά-Γερμανικά