Βοζίκη Στυλιανή


Αριθμός μέλους:
727
Κοινωνικά δίκτυα:
2315-5193992315-519399
693-804.0.904693-804.0.904
Διεύθυνση:
Ν. Μπελογιάννη 24, Τ.Κ. 56625, Συκιές, Θεσσαλονίκη
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Ελληνικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Ελληνικά-Αγγλικά