Γιαγκοπούλου Αναστασία


Αριθμός μέλους:
399
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
Ευβοίας 82Β, GR-34100, Χαλκίδα, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Μετάφραση, τοπικοποίηση (localization), δημιουργική μετάφραση (transcreation)
Τομείς Ειδίκευσης:
Τεχνικά κείμενα, εγχειρίδια χρήσης, οχήματα, μηχανήματα, οικιακές συσκευές, τουρισμός, ψυχαγωγία, διασκέδαση, ομορφιά, κείμενα μάρκετινγκ, κλπ.
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Ελληνικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά