Γιαννοπούλου Θεώνη


Αριθμός μέλους:
453
Κοινωνικά δίκτυα:
21099560482109956048
69325181246932518124
2109956048
Διεύθυνση:
Πρωτέως 17, GR-17342, Αθήνα, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
παντός τύπου κείμενα
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Ελληνικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Ελληνικά-Αγγλικά