Δημητρούλια Ξανθίππη


Διεύθυνση:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστημιούπολη, GR-54164, Θεσσαλονίκη
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Γαλλικά, Αγγλικά, Ιταλικά, Ελληνικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Γαλλικά-Ελληνικά Αγγλικά-Ελληνικά Ιταλικά-Ελληνικά