Διαμαντίεβα Ράινα


Αριθμός μέλους:
369
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
Μακεδονίας 116, GR-54248, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
νομικά, πιστοποιητικά
Γλώσσες εργασίας:
Βουλγαρικά-Ελληνικά-Σκοπιανά-Ρωσικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Βουλγαρικά-Ελληνικά Σκοπιανά-Ελληνικά Ελληνικά-Βουλγαρικά Ρωσικά-Ελληνικά