Δράκου Κωνσταντίνα


Αριθμός μέλους:
456
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
20, Thorn Walk Leeds, LS8 3LP, UK
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
υπολογιστές (λογισμικά, εξαρτήματα, κ.α.), τουρισμός (διαφημιστικά φυλλάδια, ιστοσελίδες κ.α.), ιατρικά (οφθαλμολογία, νευροχειρουργική κ.α.), τεχνικά (εγχειρίδια οδηγιών) , ιστοσελίδες
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Ελληνικά-Γερμανικά-Σουηδικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Γερμανικά-Ελληνικά Σουηδικά-Ελληνικά