Ζήκος Άγγελος


Αριθμός μέλους:
648
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
Φιλικής Εταιρείας 1η πάροδος 3, Τσιφλικόπουλο, Ιωάννινα 45332
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά, Αγγλικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Ελληνικά-Αγγλικά Αγγλικά-Ελληνικά