Καλβουρίδου Βασιλική


Αριθμός μέλους:
46
Κοινωνικά δίκτυα:
2310 8167042310 816704
Διεύθυνση:
Παρασκευοπούλου 14, GR-54640, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
όλα τα κείμενα, επίσημες μεταφράσεις
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Ελληνικά-Ιταλικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Ελληνικά-Ιταλικά Ιταλικά-Ελληνικά