Καρκάνη Παναγιώτα


Αριθμός μέλους:
279
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
Αργυρίου Παρδαλού 2, GR-60100, Κατερίνη, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Γαλλικά-Ελληνικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Γαλλικά-Ελληνικά