Καρλαούζου-Gaston Έλλη


Αριθμός μέλους:
631
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
Σουλίου 12, Αγ. Παρασκευή 15343, Αττική
Υπηρεσίες:
Μετάφραση, Επιμέλεια, Τοπική προσαρμογή
Τομείς Ειδίκευσης:
Διπλ. ευρεσιτεχνίας, τεχνικά, νομικά, πληροφορική, ιστότοποι, τουρισμός
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά, Γαλλικά, Ελληνικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Ελληνικά-Γαλλικά Αγγλικά-Γαλλικά Γαλλικά-Ελληνικά