Καρυπίδου Δέσποινα


Αριθμός μέλους:
148
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
Αριστοτέλους 26, 4ος όροφος κέντρο Θεσσαλονίκη 546 23
Υπηρεσίες:
Μεταφράσεις, Διερμηνείες, Επιμέλεια.
Τομείς Ειδίκευσης:
Οικονομικά, Νομικά, Ιατρικά, Τεχνικά, Τουριστικά, Δημόσια έγγραφα.
Γλώσσες εργασίας:
Ρωσικά, Γεωργιανά, Ελληνικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Ρωσικά-Ελληνικά Ελληνικά-Ρωσικά Γεωργιανά-Ελληνικά Ελληνικά-Γεωργιανά