Κιρκίνη Βικτωρία


Αριθμός μέλους:
186
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
Θεσ/νίκης 18, GR-, Καβάλα, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
οικονομικά, τεχνικά, νομικά, Ε.Ε, ιατρικά
Γλώσσες εργασίας:
Ρωσικά-Ελληνικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Ελληνικά-Ρωσικά Ρωσικά-Ελληνικά