Κονιόρδος Janet


Αριθμός μέλους:
372
Κοινωνικά δίκτυα:
--
2310 821633
Διεύθυνση:
Θάλητος 6, GR-54645, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
ιστορία, πολιτισμός, οικονομικά, νομικά
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Ελληνικά-Γαλλικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Γαλλικά-Αγγλικά Ελληνικά-Αγγλικά