Κοτσίφη Καλλιόπη


Αριθμός μέλους:
478
Κοινωνικά δίκτυα:
28310296762831029676
28310 29676
Διεύθυνση:
Τομπάζη 49, GR-74100, Ρέθυμνο, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Μετάφραση, Διερμηνεία, Διόρθωση και Επιμέλεια
Τομείς Ειδίκευσης:
Ανθρωπιστικές σπουδές, τουρισμός, ιστοσελίδες
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Ελληνικά-Γαλλικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Γαλλικά-Ελληνικά Ελληνικά-Αγγλικά Ελληνικά-Γαλλικά Αγγλικά-Γαλλικά Γαλλικά-Αγγλικά