Κουνέλη Μαρία


Αριθμός μέλους:
505
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
Κάλβου 14, Χαλάνδρι, GR-15233, Αθήνα, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Διερμηνεία Συνεδρίων - Μετάφραση
Τομείς Ειδίκευσης:
νομικά, τεχνικά, οικονομικά, εμπορικά
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Ελληνικά-Ιταλικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Αγγλικά-Ιταλικά Ιταλικά-Αγγλικά Ιταλικά-Ελληνικά