Κουνδουράκη Χρυσή


Διεύθυνση:
Νικολάου Πλαστήρα 24, 74100 Ρέθυμνο
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Ιταλικά, Αγγλικά, Ελληνικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Ιταλικά-Ελληνικά Αγγλικά-Ελληνικά Ελληνικά-Ιταλικά Ελληνικά-Ιταλικά