Κουτσουκίδου Φανή


Διεύθυνση:
Ν. Ουρανού 3, Θεσσαλονίκη, 54627
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Ελληνικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά