Μάγου Βαΐα


Αριθμός μέλους:
510
Κοινωνικά δίκτυα:
2310 4630072310 463007
2310 463007
Διεύθυνση:
Βασιλικής Ταβάκη 36, Θέρμη, GR-57001, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Μετάφραση
Τομείς Ειδίκευσης:
Πιστοποιητικά, οικονομικά, νομικά, ιατρικά κλπ
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Ελληνικά-Γαλλικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Γαλλικά-Ελληνικά Ελληνικά-Αγγλικά Ελληνικά-Γαλλικά Αγγλικά-Γαλλικά Γαλλικά-Αγγλικά