Μήτροβα Βέσελκα (Mitrova Veselka)


23107790022310779002
69563016946956301694
Διεύθυνση:
Αγίων Θεοδώρων 10, GR-56625 Θεσσαλονίκη
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Βουλγαρικά, Ελληνικά, Σκοπιανά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Βουλγαρικά-Ελληνικά Ελληνικά-Βουλγαρικά Σκοπιανά-Ελληνικά