Μίχου Μαρίνα


Αριθμός μέλους:
432
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
Υπατίας 48, GR-54351, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
τεχνικά, νομικά, οικονομικά
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Ελληνικά-Γαλλικά-Τουρκικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Γαλλικά-Ελληνικά Ελληνικά-Αγγλικά Τουρκικά-Ελληνικά