Μαζαρίδου Παναγιώτα


Αριθμός μέλους:
602
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
Υπατίας 59 Άνω Τούμπα, GR-54351, Θεσσαλονίκη
Υπηρεσίες:
Μετάφραση
Τομείς Ειδίκευσης:
Marketing, Management, Economics, Informatics, Politics & Law,Technical and Commercial Terms
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά, Ιταλικά, Ελληνικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Ελληνικά-Αγγλικά Ιταλικά-Ελληνικά