Ντούγια Αναστασία


Αριθμός μέλους:
535
Κοινωνικά δίκτυα:
6955 085 4006955 085 400
Διεύθυνση:
Καλλιστράτους 33, GR-15772, Αθήνα, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά-Γερμανικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Γερμανικά-Ελληνικά Ελληνικά-Γερμανικά