Ξανθοπούλου Μαρία


Αριθμός μέλους:
675
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
Σκρα 72 Καλλιθέα - Αθήνα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Ελληνικά-Γερμανικά-Τουρκικά-Γαλλικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Ελληνικά-Αγγλικά Γερμανικά-Ελληνικά Τουρκικά-Ελληνικά Ελληνικά-Τουρκικά Γαλλικά-Ελληνικά