Ουζούνης Ιωάννης


Αριθμός μέλους:
690
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
Περγάμου 3, Καλαμαριά 55131, Θεσσαλονίκη
Υπηρεσίες:
Γλωσσικές και μεταφραστικές υπηρεσίες (μετάφραση, διόρθωση, τοπική προσαρμογή, υποτιτλισμός)
Τομείς Ειδίκευσης:
Τεχνικά κείμενα (βιομηχανία, εξοπλισμός, τεχνολογία)
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά, Ελληνικά, Γερμανικά, Ισπανικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Ελληνικά-Αγγλικά Γερμανικά-Ελληνικά Ισπανικά-Ελληνικά