Παναγιωτοπούλου Χρυσούλα


Διεύθυνση:
Βυτίνης 12, 13121 Ίλιον - Αττική (έδρα)
Υπηρεσίες:
Μετάφραση, Επιμέλεια
Τομείς Ειδίκευσης:
κείμενα αρχαιογνωστικού - ιστορικού περιεχομένου, marketing, εμπορικά, τουρισμός κλπ
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά Αγγλικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Ελληνικά-Αγγλικά Αγγλικά-Ελληνικά