Παπαγεωργίου Ελευθερία


Αριθμός μέλους:
357
Κοινωνικά δίκτυα:
2310 2866752310 286675
69726444666972644466
2310 286675
Διεύθυνση:
Αριστοτέλους 7, GR-54624, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Μετάφραση
Τομείς Ειδίκευσης:
ΕΕ, e-marketing, τουρισμός, ιατρική, νομική
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Ελληνικά-Γαλλικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Γαλλικά-Ελληνικά