Παπαντωνούδη Μαρία


Αριθμός μέλους:
436
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
Λ. Ειρήνης 45, GR-48100, Πρέβεζα, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
νομικά
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Ελληνικά-Γαλλικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Γαλλικά-Ελληνικά Ελληνικά-Αγγλικά Ελληνικά-Γαλλικά