Παρισάκη Μαρίνα


Αριθμός μέλους:
717
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
Νικηφόρου Ουρανού 3 Θεσσαλονίκη
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Γερμανικά, Αγγλικά, Ελληνικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Γερμανικά-Ελληνικά Αγγλικά-Ελληνικά