Τορνικίδης Γεώργιος


Αριθμός μέλους:
69
Κοινωνικά δίκτυα:
2310 7244372310 724437
2310 724437
Διεύθυνση:
Ν. Κυριακίδη 19, GR-56122, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
συντάξεις λεξικών, τεχνικά, νομικά, πανεπιστημιακά
Γλώσσες εργασίας:
Βουλγαρικά-Ελληνικά-Τσέχικα-Σκοπιανά-Οθωμανικά-Ρωσικά-Serbo-Κροατικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Βουλγαρικά-Ελληνικά Τσέχικα-Ελληνικά Σκοπιανά-Ελληνικά Ελληνικά-Βουλγαρικά Ελληνικά-Τσέχικα Ελληνικά-Σκοπιανά Ελληνικά-Οθωμανικά Ελληνικά-Ρωσικά Ελληνικά-Serbo-Κροατικά Οθωμανικά-Ελληνικά Ρωσικά-Ελληνικά Serbo-Κροατικά-Ελληνικά