Τραϊανός Βασίλειος


Αριθμός μέλους:
484
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
Σωκράτους 53, GR-56224, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Ελληνικά-Γερμανικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Γερμανικά-Ελληνικά Ελληνικά-Γερμανικά