Τσάμη Ευγενία


Αριθμός μέλους:
488
Κοινωνικά δίκτυα:
26650 21239, 26650 9831026650 21239, 26650 98310
6974 1865936974 186593
26650 98311
Διεύθυνση:
Σελλών 17, GR-46100, Ηγουμενίτσα, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Σλοβακικά-Ελληνικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Ελληνικά-Σλοβακικά Σλοβακικά-Ελληνικά