Τσιάρα Σταυρούλα


Αριθμός μέλους:
384
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
Κάλβου 18, GR-54630, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
νομικά, οικονομικά, τεχνικά, πολιτικά, λογοτεχνικά, πολιτιστικά
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Ελληνικά-Γερμανικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Γερμανικά-Ελληνικά Ελληνικά-Γερμανικά