Τσιβίκη Μιρέιγ


Αριθμός μέλους:
400
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
Υπηρεσίες:
Μετάφραση, Διόρθωση, Επιμέλεια
Τομείς Ειδίκευσης:
Θεολογία, Ιστορία, Πολιτισμός
Γλώσσες εργασίας:
Γαλλικά, Ρωσικά, Ελληνικά, Αγγλικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Ελληνικά-Γαλλικά Ρωσικά-Γαλλικά Αγγλικά-Γαλλικά