Τσιλικίδου Ευτυχία


Αριθμός μέλους:
695
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
Λεωφ. Πλαπούτα 139, GR-141 21 Ν.Ηράκλειο Αθήνα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Ελληνικά-Ρωσικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Ρωσικά-Ελληνικά