Τσιώλης Δημήτρης


Διεύθυνση:
Υπηρεσίες:
Μετάφραση, διόρθωση, επιμέλεια, τοπική προσαρμογή
Τομείς Ειδίκευσης:
Τεχνική μετάφραση, βιντεοπαιχνίδια, λογισμικό, επιστημονικά και ταξιδιωτικά κείμενα
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Ελληνικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Ελληνικά-Αγγλικά