Φρένζ-Βορεάδη Μαρία


Διεύθυνση:
Κνωσού 83, Ηράκλειο Κρήτη 71306
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Γερμανικά, Αγγλικά, Ελληνικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Γερμανικά-Ελληνικά Ελληνικά-Γερμανικά Αγγλικά-Ελληνικά