Χρηστίδου Σοφία


23970414182397041418
Διεύθυνση:
Γενικό Λύκειο Μαδύτου, 57014 Νέα Μάδυτος
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ελληνικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Ελληνικά-Αγγλικά Γαλλικά-Ελληνικά Ελληνικά-Γαλλικά Ιταλικά-Ελληνικά Ελληνικά-Ιταλικά