Χρυσόπουλος Ελευθέριος


Αριθμός μέλους:
624
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
71-75 Shelton St., London WC2H 9JQ, United Kingdom
Υπηρεσίες:
Μετάφραση, Επιμέλεια/Διόρθωση, Localization, LQA/FQA
Τομείς Ειδίκευσης:
Μάρκετινγκ, Πληροφορική, Τεχνικά, Τηλεπικοινωνίες, Διαφήμιση
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά, Ελληνικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Ελληνικά-Αγγλικά