Γκιλτίδη Ιουλία (Giltidis Yulia)


Διεύθυνση:
Θεσσαλονίκη
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Ουκρανικά, Ρωσικά, Αγγλικά, Ελληνικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Ρωσικά-Ελληνικά Ελληνικά-Ρωσικά Ουκρανικά-Ελληνικά Ελληνικά-Ουκρανικά Αγγλικά-Ελληνικά Ελληνικά-Αγγλικά