Τζεντίκου Νερτίλα - Χριστίνα


Αριθμός μέλους:
566
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
28ης Οκτωβρίου, Γέφυρα, GR-57011, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά-Αλβανικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αλβανικά-Ελληνικά Ελληνικά-Αλβανικά